Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Сұрақтарыңыз бар ма?

Шағымдарыңыз ше? Тілектеріңіз ше?

Телефон

шалыңыздар!

25-42-59
Ректорға сұрақ қою

Онлайн оқуға түсу   

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті Әлеуметтік-педагогика пәндері кафедрасы

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің әлеуметтік-педагогика  пәндері кафедрасы мына мамандықтар бойынша қызметін жүзеге асырады: 5В010300 «Педагогика және психология»,
5В010300 «Педагогика және психология», 5В012300 "Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану" (лицензияға қосымша 2013 жылдың 25 қаңтарында берілді),  6М010300 «Педагогика және психология», 6D010300 «Педагогика және психология» мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес (ҚР БҒМ 2010 жылғы 3 ақпандағы АБ №0137407 сериясы берілген мемлекеттік лицензия)  (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы, өзгерістер енгізілді 13.05.2016 № 292);   5В010200 "Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі"», 5В010100 "Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу"» (лицензияға қосымша 2013 жылдың 25 қаңтарында берілді),  (6М010300 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» ((ҚР БҒМ 2010 жылғы 3 ақпандағы берілген мемлекеттік лицензия сериясы АБ №0137407 лицензияға қосымша 2017 жылғы 8 желтоқсанда берілді) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы, өзгерістер енгізілді 13.05.2016 № 292 және 31.10.2018 ж., № 604).    
Студенттер мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес білім алады. Оқу мерзімі - 4 жыл. Біліктілігі – "білім бакалавры".  Магистратура деңгейінде оқу мерзімі бейіндік - 1 және 1,5 жыл; ғылыми-педагогикалық 2 жыл. 
Бакалавриатта оқу күндізгі, сырттай, қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы жүргізіледі. Магистратурада және докторантурада күндізгі оқу нысаны бойынша.
Әлеуметтік-педагогика пәндері кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы университеттің әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуіне ықпал ететін бірыңғай инновациялық, ақпараттық-аналитикалық, әлеуметтік бағдарланған ортаны дамытуға бағытталған; ПОҚ қызметі жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес қалыптасқан кәсіби білімі, біліктілігі, дағдылары, негізгі құзыреттілігі бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған әлемдік білім беру кеңістігінің заманауи үрдістеріне негізделген. 
Әлеуметтік-педагогика  пәндері кафедрасының меңгерушісі п.ғ. к., доцент Иванкова Н. В.
Әлеуметтік-педагогика  пәндері кафедрасы А. Мырзахметов атындағы  гуманитарлық-педагогика  факультетінің түлегі болып табылады.
Әлеуметтік-педагогика пәндері кафедрасы А. Мырзахметов атындағы  гуманитарлық-педагогика  факультетінің түлегі болып табылады. 
Университеттің кадрлық саясаты университеттің миссиясы мен даму стратегиясына сәйкес келеді және профессорлық-оқытушылар құрамының кәсіби әлеуетін сақтауға және дамытуға, оқытушылар мен қызметкерлердің ғылыми-педагогикалық, біліктілік және мансаптық өсуін арттыру үшін жағдай жасауға, сараланған еңбекақы төлеуді қамтамасыз ету бойынша тетіктер құруға, университет ұжымында қолайлы моральдық-психологиялық климатты қалыптастыруға бағытталған. 
Оқытушылардың біліктілігі, олардың сандық құрамы білім алушыларды даярлау бағыттарына сәйкес келеді, лицензиялық талаптарға жауап береді.
Кадр саясаты жоғары білікті мамандардың бірыңғай, ұйымшыл командасын қалыптастыруға бағытталған.
2018-2019 оқу жылында білім беру үрдісін  43 профессорлық -оқытушылар құрамы,оның ішінде 5 педагогика және психология ғылымдарының докторы, 17 педагогика ғылымдарының кандидаты, 20 магистр академиялық дәрежесі бар педагогика ғылымдарының кандидаттары жүзеге асырады. Кафедраның ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 51% құрайды.
ӘПП кафедраның ПОҚ құрамы: п.ғ.д.,профессор Досанова С.С., п.ғ.д.,профессор Куламбаева К.К.,  п.ғ.д.,профессор Кукубаева А.Х., п.ғ.к.,доцент Иванкова Н.В., п.ғ.к, АПНК мүше- корреспонденті, Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің профессоры   Лепешев Д.В., п.ғ.к, доцент Зубайраева З.А., п.ғ.к, доцент Сёмкин А.В., п.ғ.к, доцент Сенкубаев С.Т., п.ғ.к, доцент Власенко С.В., педагогика ғылымдарының магистрі, ОмМА аспиранткасы  Захлебаева В.В., педагогика ғылымдарының магистрі Аубакирова А.А., педагогика ғылымдарының магистрі,  докторантка Суровицкая Ю.Ю., педагогика ғылымдарының магистрі, Таханова А.К. және т.б..
Сабақ беру барысында оқытудың белсенді әдістері – дискуссиялық әдістер (топтық пікірталас, практикадан жағдайды талдау, практикалық жағдайларды модельдеу және т. б.) кеңінен қолданылады.); ойын әдістері( іскерлік ойындар, ми шабуылы), жоба әдісі. Оқу үрдісінде оқытудың сапасын жақсарту үшін келесі интерактивті әдістер қолданылады: дискуссиялар, шағын топтарда жұмыс істеу, презентациялар, іскерлік ойындар, қысқа баяндамалар, айқас сауалнамалар, электронды ойындар және т. б.  Олар білім алушыларды өз бетінше танымдық іс-әрекетке тартуға, оқу-танымдық міндеттерді шешуге жеке қызығушылығын қалыптастыруға бағытталған.
Оқытылатын пәндер бойынша дәрістер оқу кезінде, семинарлық және зертханалық сабақтарда қолданылатын компьютерлік презентациялар әзірленді. Жеке пәндерді оқыту барысында интерактивті тақтаны қолдану әдістері мен материалдарын жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде.  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану оқу материалының көлемін сапалы меңгеруді ұйымдастыруға, оқуға дайындық деңгейі әртүрлі студенттерге сараланған көзқарасты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
ӘПП кафедрасында ғылыми-зерттеу жұмысы жүзеге асырылады.   16 мамыр 2017 жылы  А. Мырзахметов атындағы КУ  ҚР "Ғылым туралы" заңының 23 бабына сәйкес ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлік алды (сериясы МК №004968, 16.05.2017 ж.). 
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің  ӘПП кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы өзін-өзі қаржыландыру, шаруашылық шарттар және мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру және халықаралық гранттар негізінде жүргізіледі. Ғылыми зерттеулердің практикалық маңызы бар, бұл өндірістік және оқу қызметіне енгізу туралы актілермен расталады.  "ӘПП" кафедрасының ПОҚ ҒЗЖ нәтижелері шетелдік және қазақстандық басылымдардың ғылыми мақалаларында, ғылыми конференциялар жинақтарында, монографияларда жарияланды. 
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің   студенттері республиканың түрлі аймақтарындағы республикалық пәндік олимпиадаларға белсенді қатысады.
Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: пәндік олимпиадаларға, көрмелерге, дөңгелек үстелдерге, семинарларға, экспедицияларға, конкурстарға, ғылыми студенттік конференцияларға қатысу; ғылыми жобаларды әзірлейді, олардың нәтижелерін өндіріске енгізу актісімен растайды.
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің әлеуметтік-педагогика пәндері кафедрасы үздіксіз дамып келе жатқан бәсекелестік ортада жұмыс істейді. Сондықтан қызметтің маңызды бағыты өз тұтынушыларының қажеттіліктері мен үміттерін түсіну және қанағаттандыру болып табылады.