Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Сұрақтарыңыз бар ма?

Шағымдарыңыз ше? Тілектеріңіз ше?

Телефон

шалыңыздар!

25-42-59
Ректорға сұрақ қою

Онлайн оқуға түсу   

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің "Есеп және басқару" кафедрасы туралы ақпарат

1.jpg

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің "Есеп және басқару" кафедрасы 2005 жылы құрылды (01.11.2005 ж. №177 бұйрық).

2009 жылдан бастап кафедраны э.ғ.к., доцент  Баимбетов Мейрамхан Карибаевич басқарады.

Кафедра келесі білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды:

1. 5В050800-Есеп және аудит. Бакалавриат. Оқу түрі: күндізгі. Оқу мерзімі: 4 жыл орта білім негізінде, 3 жыл орта арнайы білім негізінде. Оқу түрі: сырттай. Оқу мерзімі: 2 жыл жоғары білім негізінде.

2. 6М050800 - Есеп және аудит. Магистратура. Оқу түрі: күндізгі. Оқу мерзімі: 1, 1,5 және 2 жыл. Магистрлерді мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындау.

3. 5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару. Бакалавриат. Оқу түрі: күндізгі. Оқу мерзімі: 4 жыл орта білім негізінде, 3 жыл орта арнайы білім негізінде. Оқу түрі: сырттай. Оқу мерзімі: 2 жыл жоғары білім негізінде. Мамандарды мемлекеттік және орыс тілдерінде даярлау.

4. 6М051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару. Магистратура. Оқу түрі: күндізгі. Оқу мерзімі: 1, 1,5 және 2 жыл. Мамандарды мемлекеттік және орыс тілдерінде даярлау.

Жоғарыда аталған мамандықтар бойынша мамандар даярлау "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Кафедра жұмысының мақсаты: Тұтынушылардың талаптары мен күтулеріне сәйкес инновациялық және ақпараттық технологиялар негізінде білім беру қызметтерінің сапасын арттыру. Жоғары білікті кадрларды даярлау үшін оқытудың теориялық және әдістемелік деңгейін жетілдіру. Студенттің  жеке тұлғасын қалыптастыру және ашу, кәсіби өзін-өзі анықтау.

Кафедраның негізгі міндеттері:- Біліктілікті арттыру жүйесі арқылы оқытушылардың теориялық-әдіснамалық және практикалық білімін арттыру.

- Оқытудың әдістемелік деңгейін арттыру, оқытудың интерактивті әдістері мен инновациялық технологияларын белсенді қолдану. - Студенттерді ғылыми-әдістемелік жұмыстармен белсенді түрде айналысуға тарту, студенттерді СҒҚЖ-ға кеңірек тарту, ғылыми студенттік үйірмен жұмысын жандандыру. - Әлемдік тарихи үрдіс пен Қазақстанның қазақстандық патриотизміндегі Қазақстанның орнын нақты түсінуге сәйкес, «ХХІ ғасырдың әкімдері» және «Бухгалтер - құрметті кәсібі» клубының жұмысы арқылы студенттердің әлемдік, саяси, әлеуметтік және экономикалық жаңғырту туралы білімін қалыптастыру. - Тәрбие жұмысы арқылы студенттерде ішкі мәдениеттің жоғары деңгейі, моральдық-адамгершілік қағидалары, этикалық мінез-құлықты және салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Кафедра миссиясы: Жаңғырту, корпоративтік мәдениетті дамыту және ойластырылған әлеуметтік саясат арқылы солтүстік өңірдің басқару құрылымдары үшін ХҚЕС талаптарына жауап беретін есеп және аудит саласында бәсекеге қабілетті мамандарды  даярлау.

Кафедра міндеттері:- Оқытудың тікелей өндірістік базалармен (Көкшетау қаласының және Ақмола облысының мектептері, колледждерімен) өзара байланысын қамтамасыз ету.- СМЖ және талаптарға, тұтынушылардың күтуіне сәйкес білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету;

Кафедраның кадрлық әлеуеті:

Кафедраның ПОҚ-ның сандық және сапалық параметрлері "Есеп және аудит", "Мемлекеттік және жергілікті басқару" білім беру бағдарламалары бойынша бакалавр мен магистрлерді даярлаудың білім беру бағдарламасының талаптарына жауап береді. Оқу үдерісін ғылыми-педагогикалық кадрлар базалық біліммен қамтамасыз етеді, пәннің бейініне сай және ғылыми-әдістемелік жұмыстармен үнемі айналысады.

5В051000 "Мемлекеттік және жергілікті басқару", "Есеп және аудит" мамандықтары бойынша оқу сабақтарын жүргізетін ПОҚ саны 16 адамды құрайды. Оның ішінде ғылыми дәрежелері мен атақтары бар 8 (50%).

Мамандарды дайындау үшін кафедрада аудиториялар, компьютерлік, лингафондық кабинеттер, интерактивті тақталармен дәріс залдары, «Есеп және аудит», «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау», «1: С есеп» мамандандырылған бөлмелері (301 аудитория) бар.

Білім беру қызметін "Есеп және басқару" кафедрасы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің сапа саласындағы саясаты аясында жүзеге асырады: бәсекеге қабілетті және жоғары білікті мамандарды дайындауда қоғамның қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған нарық жағдайында білім беру қызметіне қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін лицензияланған білім беру қызметтерін ұсыну.

Кафедра құрылымы: Кафедра меңгерушісі; кафедра меңгерушісінің орынбасары; Кафедра зертханашысы; кафедраның профессор-оқытушылар құрамы.

Кафедра меңгерушісі, оның орынбасары, зертханашысы және ПОҚ қызметтері кафедра туралы Ережеге сәйкес анықталған.