Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Сұрақтарыңыз бар ма?

Шағымдарыңыз ше? Тілектеріңіз ше?

Телефон

шалыңыздар!

25-42-59
Ректорға сұрақ қою

Онлайн оқуға түсу   

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің «Қаржы» кафедрасы»

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің" Қаржы " кафедрасы 2005 жылы құрылды. 2006 жылы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті ректорының № 64 бұйрығы негізінде 1.pngтуризм мамандығының ашылуына байланысты қаржы кафедрасы экономика факультетінің құрамында қаржы және туризм кафедрасы болып өзгертілді.
2013 жылы кафедра "Туризм, дене шынықтыру және спорт" жаңа кафедраның ашылуына байланысты қаржы кафедрасы болып қайта атала бастады.  
Қазіргі уақытта "Қаржы" кафедрасы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің экономика факультетінің жетекші кафедраларының бірі және оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Кафедраның қызметі жалпы алғанда  Қазақстанның бірыңғай білім беру кеңістігінде өзіндік  орнын көрсететін университет миссиясы мен стратегиясымен анықталады.   
Қазіргі таңда кафедраны экономика ғылымдарының кандидаты Жұмағұлова Әлия Қайрушқызы басқарады. 2018-2019 оқу жылында білім беру процесін 27 профессор-оқытушылар құрамы жүзеге асырады, оның ішінде 2 экономика ғылымдарының докторы,12 экономика ғылымдарының кандидаты және магистр академиялық дәрежесі бар 12 аға оқытушы және 1 оқытушы.  Кафедраның ғылыми дәрежелелігі 51,8% құрайды. 
Кафедраның  құрамы: э.ғ. д., профессор Кусаинов К. К., э. ғ. д., профессор М. А. Кендюх И. Г., э. ғ. д., доцент Құдайбергенова К. С., э. ғ. к., доцент Какимов С. К., э. ғ. к., доцент м. а. Жұмағұлова А. К., э. ғ. к., доцент м. а. Дюсенбаев Н. М., магистрлер-аға оқытушы Казыбаев Б. О., аға оқытушы Абильдаханова С. Р., аға оқытушы Барахоева П. Ю. және т. б.
"Қаржы" мамандығы бойынша келесі білім беру деңгейлері бойынша дайындық жүргізіледі: бакалавриат, магистратура және докторантура.
"Қаржы" мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау жалпы, арнайы орта  (колледж) және жоғары білім негізінде күндізгі және сырттай оқу түрлері бойынша қазақ және орыс тілдерінде ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде жүзеге асырылады.
Оқытудың нормативтік ұзақтығы:
- Өндірістен қол үзіп - бакалавриат-4 жыл.
– Өндірістен қол үзбей -2 жыл (жоғары білім негізінде), 3 жыл (ТжКБ негізінде).Оқуды аяқтағаннан кейін 5В050900 – "Қаржы"мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
6М050900- "Қаржы" мамандығы бойынша магистранттарды даярлау  ұзақтығы – 1 жыл (бейіндік) және оқу мерзімі – 2 жыл (ғылыми-педагогикалық) жүзеге асырылады. Бітіргеннен кейін бітірушілерге 6М050900 - "Қаржы" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі және 6М050900 - "Қаржы" мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 
  6D050900 - "Қаржы" мамандығының докторанттарын дайындау-3 жыл, PhD докторы академиялық дәрежесі беріледі.
"Қаржы" кафедрасында "Банк маржасын есептеу және талдау әдістері: қазақстандық және шетелдік тәжірибе"(э.ғ. к., аға оқытушы Б. О. Қазыбаев);"Қазақстан Республикасындағы аграрлық сектордағы салааралық кооперацияның қаржылық стимулдары" (э. ғ. к., профессор К. С. Құдайбергенова және э. ғ. к., аға оқытушы С. Р. Абилдаханова); "ҚР қаржы жүйесінің құрылымын оңтайландыру: қазіргі жағдайы және даму болашағы" (Э. ғ. к. А. К. Жұмағұлова) бастамашыл тақырыптары бойынша  ғылыми-зерттеу жұмыстары жүзеге асырылады.  
Білім беру қызметін "Қаржы" кафедрасы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің сапа саласындағы саясаты аясында жүзеге асырады: бәсекеге қабілетті және жоғары білікті мамандарды даярлауда қоғамның қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған нарық жағдайында білім беру қызметіне қойылатын заманауи талаптарға сәйкес келетін лицензияланған білім беру қызметтерін ұсыну.