Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Сұрақтарыңыз бар ма?

Шағымдарыңыз ше? Тілектеріңіз ше?

Телефон

шалыңыздар!

25-42-59
Ректорға сұрақ қою

Онлайн оқуға түсу   

Қызметтің негізгі бағыттары мен миссиясы

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде Қазақстан Республикасында өтіп жатқан жаңа әлеуметтік- экономикалық үрдістер мен реформалардың  талаптарына сәйкес  2000 жылында ұйымдастырылған.

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті білікті ғылыми-педагогикалық әлеуеті, жақсы материалдық-техникалық базасы бар жаңа типті жоғары оқу орны ретінде  мамандарды даярлауда оқытудың заманауи  жаңашыл технологияларын  қолдануға бағытталған және халықаралық сапа стандарттарына толық сәйкес келеді.

Университеттің негізгі миссиясы–модернизациялау, корпоративтік мәдениетті дамыту, жүйелі әлеуметтік саясат арқылы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Университеттің алдында тұрған басты міндеттер қатарында:

- білім алушыны (студенті немесе магистранты) белгілі бір кәсіби салада бәсекеге қабілетті маман және кәсіби-құқықтық, этикалық және эстетикалық нормаларға сәйкес бүгінгі қарқынды дамып кележатқан қоғам өміріне бағдарланған әлеуметтік белсенді тұлға ретінде даярлау;

- мемлекеттік-патриоттық құндылықтарға бағытталғанәлеуеті мен күш-жігерін қоғам мен өз игілігі үшін жұмсауға қабілетті, өзіне сенімді тұлғаны қалыптастыру. 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің мынадай міндеттерді жүзеге асыруға байланысты негізгі бағыттары:

• білім беру сапасын нарық жағдайында заманауи талаптарға сай және жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын білім беру қызметін көрсету; Қазақстан Республикасында білім беру қызметтері нарығында жетекші орын алуға ұмтылу;

• білім алушыларда қазақстандық патриотизм, төзімділік, жоғары мәдениетті, адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді тәрбиелеу.  студенттердің білім;

• материалдық-техникалық базасын одан әрі нығайту, педагогикалық үдерістің оқу-әдістемелік, ғылыми, қаржылық және кадрлар ресурстарын жетілдіру;

• сапа менеджменті жүйесінің негізінде университет қызметін үздіксіз жетілдіру және білім беру қызметтерініңсапасын тұтынушылардың талаптарымен үміттеріне  толық жауап беруін қамтамасыз.

Педагогикалық қызмет 5 факультетте  12 кафедраға біріктірілген.  Университет құрамында келесі кафедралар бар:

• Халықаралық қатынастар, тарих жәнеәлеуметтік жұмыс;

• Қаржы;

• Бухгалтерлік есеп және басқару;

• Құқықтану;

• Шетел тілдері және аударма ісі;

• Ақпараттық жүйелер және информатика;

• экология, тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау; 

• дизайн, мәдени тынығу жұмысы;

• әлеуметтік - педагогикалық пәндер;

• туризм, бастапқы әскери дайындық, дене шынықтыру және спорт;

• кәсіптік оқыту, жүк тасымалдау және жол жүру,  көлікті пайдалануды ұйымдастыру. 

• Әскери кафедра.

Абай Мырзахметов атындағыуниверситеті5 факультетте мемлекеттік  және орыс тілінде 24 бакалавриат, 10  магистратура, 2 докторантура,  7 әскери-есептік мамандықтар бойыншамамандар даярлайды.

А. Мырзахметов атындағы КУеліміздің солтүстік аймақтағы алғашқы болып,   халықаралық сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) ISO 9001:2000енгізді және «TUVCERTTUVThurindene. V” Германия компаниясының  халықаралық сапа сертификатын алды.

•Университет іскери тәжірибедегі жоғары сапасы үшіналтын медалмен марапатталды(Женева, Швейцария) .

Білім берудің жаңа тұжырымдамасына сәйкес халықаралық ұйымдарға мүшелік:

• Халықаралық ынтымақтастық бойынша АҚШ агенттігі (USAID);

• Еуропа ректорлары клубы (Оксфорд, Ұлыбритания);

• Magna Charta Universitatum (Bologna, 2010);

• Жоғары мектеп Халықаралық ғылым академиясы (IHEAS, MANVSH);

•Неміс академиялық алмасу қызметі (DAAD, Германия);

• «Перспектива» Польша Республикасының ректорлары қауымдастығы;

• Техникалық ынтымақтастық жөніндегі неміс қоғамы (GTZ);

• Ресей Ауыл шаруашылығы ғылым академиясының (РАҒА Мәскеу);

 •  Агрохимик пен агроэколог ғалымдардың Достастығы(Ресей, Қазақстан);
 • «АГРОХИМЭКОСОДРУЖЕСТВО» (Мәскеу, Ресей);
 • Балалар қозғалысын зерттеушілердің Халықаралық қауымдастығы (Мәскеу, Ресей);
 • «Біріккен Ұлттар Ұйымы академиялық қоғамдастықтың өзара іс-қимылымен (БҰҰ)» жаһандық әріптестік (2015).
 • 2010 жылдың қыркүйек айында, Итальялық Болон декларациясымен бірлескен 20 қазақстандық жоғары оқу орындарының ішінде Университеттің Ұлы Хартиясына қол қойылды. 2008 жылы ҚР  университеттерінің меморандумына  қол қойылды (Тараз декларациясы).   2011 жылдың қараша айында,  «Қазақстандағы жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету» Шымкент декларациясына қол қойылды
 • 2010 жылы университет халықаралық стандарттар бойынша институционалдық ұлттық аккредитациядан ойдағыдай өтті.
 •  2010 жылы университетінің Жас ғалымдар кеңесі «Қазақстан Республикасында Ең үздік жас ғалымдар кеңесі»болды  және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті қоры грантын алды.
 • 2010 жылы, университет ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелді.
 • 2012 жылдан  4  әскери-есептік мамандықтардайындайтын әскери кафедра жұмыс істейді, студенттер әскери билет, запастағы лейтенант офицерлік атағын беретінҚР БҒМ мемлекеттік білім гранты бойынша оқу мүмкіндіктері бар  (студенттер үшін тегін).  Запастағы офицерлердідаярлаумерзімі –2жыл.

· 2012 жылдан бастап университетҚР Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы өткізетін бітіруші курс студенттерін тестілеуге, БЖСБ  университет табысты  қатысты. 2015 жылы Қазақстанның 132 жоғары оқу орындары арасында өткізілгенБЖСБ нәтижелері бойынша ЖОО-ның орташа балы –  93 балл,  Қазақстан Республикасы университеттерінің  бакалавриат мамандықтары  бойынша   орташа көрсеткіштерінен жоғары.

· 2013 жылы университетҚазақстандағы кәсіпкерлік субъектілерінің толық тізімін саралау нәтижесінде ірі кәсіпорындар арасында70 ЭҚТЖ 85 сәйкес «Сала қөшбасшысы» құрметті атағына ие болып,  ұлттық сертификат және медальмен марапатталды.

· 2015 жылы университет Ұлттық институционалды аккредиттеуден Жоғары білімнің беруұйымдарын Аккредиттеу және рейтингтің (NAARRK) тәуелсіз агенттігінің стандарттарын бойынша сәтті өтті.

· Университет мемлекеттік және университет білім беру гранттары, сондай-ақ күндізгі, сырттай, қысқартылған оқыту түрлер және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану   бойынша  білім береді.

·  Түлектердің еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие болуы университеттіңжоғары білікті мамандарды дайындау сапасын растайды. Түлектердің жыл сайынғы жұмыспен қамтылуы 93% құрайды.

· Студенттер мен магистранттар мемлекеттік грант бойынша оқиды; Ақмола облысы әкімінің шәкіртақыларын алады; ҚР Президентінің шәкіртақыларын, Талғат Мұсабаева атындағы сыйақы, Абай Мырзахметов атындағышәкіртақыларын, Абай Мырзахметов атындағы КУ ректорышәкіртақыларын алады.

· Мекеменің МЖБС талаптарына сәйкес келетін, материалдық-техникалық, кітапханалық және ақпараттық ресурстар бар:

        - 7 оқу ғимараты,  оның ішінде жаңа типтікғимарат, білім беру қызметінің ең жоғары талаптарымен жабдықталған.

        - 45 оқу зертханалары, оның ішінде әскери кафедра студенттері үшін заманауи құралдармен жабдықталғанзертхана; спорт залдары, денсаулық орталықтары, асханалар.

- Студенттердің иелігінде: оқу және ғылыми әдебиеттің бай қоры жинақталған 7 оқу залы, соның ішінде 4 электрон оқу залы,  бір студенттіңоқу және ғылыми әдебиетпен  қамтамасыз етілуі 140 бірліктен кем емес; электрондық және магниттік тасымалдағыштардағы оқу әдебиеттермен қамтамасыз етілу 86% құрайды.

 • 2015 жылы пайдалануға 240 орындық жаңа жатақхана пайдалануға берілді.
 • 2021 жылдың қыркүйегінде 590 орынға есептелген №2 студенттер үйі пайдалануға берілді, онда студенттердің жайлы тұруы үшін барлық жағдайлар жасалған. Ғимарат "Президенттің бес әлеуметтік бастамасы" үшінші бастамасына сәйкес салынған. Білім және ғылым министрлігі, сондай-ақ студенттер Альянсы өткізген рейтингтің қорытындысы бойынша біздің студенттер үйі Қазақстан Республикасының топ, үздік жатақханалары қатарында танылды. Қазіргі уақытта спорттың 18 түрі бойынша халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлауды жүзеге асыратын спорт кешенінің және Ақмола облысында баламасы жоқ студенттер сарайының құрылысы жүргізілуде.